مرهم سبز به عنوان تولید کننده رسمی بسیاری از دارو های گیاهی در ایران از ابتدای سال ۱۳۹۸ با توجه به رشد بازار فضای فروش مجازی و اینترنتی تصمیم گرفت تا اقدامی در این زمینه آغاز نماید

از محصولاتی که گروه مرهم سبز اقدام به تولید انها نموده محصول ماریانا می باشد

علاوه بر تولید مرهم سبز نمایندگی فروش تعداد زیادی از برند های تولید دارو های گیاهی مانند هاله سبز نوش داروی البرز و غیره را دارا می باشد .