نمایش 1–12 از 25 نتیجه

اسپری سعوط سیاه دانه و زیتون نوزولیوا

95 تومان
موارد مصرف طب مدرن درمان حساسیت های فصلی، آلرژی، زکام و رفع گرفتگی بینی. درمان سینوزیت حاد و مزمن و

شربت اسطوخودوس

68,000 تومان
شربت اسطوخودوس صرع و مالیخولیا و صداع بارد و جمیع امراض دماغی

شربت اصول هربال دتوکسان

73,900 تومان
شربت هربال دتوکسان منضج مواد غلیظه و مفتح سده ها و مدر فضلات و …

شربت بنفشه فراطب

48,000 تومان
شربت بنفشه فراطب ذات الجنب، ذات الصدر، سرفه گرم و بیماری های گرم

شربت زوفا آسما هرب

42,000 تومان
شربت زوفا آسما هرب سرفه بلغمی را نافع باشد و سینه و شش را از اخلای پاک کند…

شربت فیتوبایل

79,000 تومان
شربت فیتوبایل صفرا را دفع کند و تشنگی بنشاند.

شربت فیتوکاف فراطب

38,000 تومان
شربت فیتوکاف فراطب جهت اوجاع سینه، سرفه کهنه، نزله و دشواری نفس و …

شربت کشته فولاد فروطب

59,000 تومان
شربت کشته فولاد فروطب مقوی معده، هاضمه و مقوی باه، نافع برای کم خونی ناشی از فقر اهن…

شربت گامومن

118,000 تومان

شربت گاوزبان فراطب

68,000 تومان
شربت گاوزبان فراطب نافع برای مره سودا، خفقان قلب، مالیخولیا و وسواس