ووکامرس

محصولات برای فروش

مرتب سازی بر اساس قیمت

شربت زوفا

۶۱,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت محصول : ۱۵ هزار تومان   بسته بندی: شربت در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری به همراه جعبه، بروشور

شربت زاتاریا

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۴,۷۰۰ تومان
بسته بندی: شربت در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری به همراه جعبه، بروشور و پیمانه ی مدرج.   اجزاء فرآورده:

شربت سکنجبین عنصلی

۴۷,۰۰۰ تومان ۴۴,۶۵۰ تومان
بسته بندی: شربت در بطری های ۲۰۰ میلی لیتری به همراه جعبه، بروشور و پیمانه مدرج.     دسته دارویی:

شربت ماءالعسل

۷۱,۰۰۰ تومان ۶۷,۴۵۰ تومان
بسته بندی: شربت در بطری های۲۰۰ میلی لیتری به همراه جعبه، بروشور و پیمانه ی مدرج.   اجزاء فرآورده: دارچینCinnamomum

قرص بلغم ۱۰۰ عددی

۵۳,۰۰۰ تومان ۵۲,۲۰۰ تومان
  قرص بلغم ۱۰۰ عددی بسته بندی قرص بلغم: قرص گیاهی حاوی ۱۰۰ عدد در هر قوطی. اجزای قرص بلغم:

قرص سینارول

۵۹,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۵۰ تومان
بسته بندی: قرص با روکش قندی در بسته بندی های ۵۰ عددی پت به همراه جعبه و بروشور راهنما.  

قرص اطریفل گشنیزی

۵۳,۰۰۰ تومان ۵۰,۳۵۰ تومان
بسته بندی: قرص در بسته بندی های ۱۰۰ عددی به همراه جعبه و بروشور راهنما.     اجزاء فرآورده: هلیله……………….

قرص اطریفل مقل ملین

۵۳,۰۰۰ تومان ۵۰,۳۵۰ تومان
اطریفل مقل ملین   بسته بندی: قرص در بسته بندی های ۱۰۰ عددی پت به همراه جعبه و بروشور راهنما.

شربت مقوی معده

۶۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان
بسته بندی: شربت در بطری های ۲۰۰ میلی لیتری به همراه جعبه، بروشور و پیمانه مدرج. اجزاء فرآورده: آلو بخارا…………………

شربت ماءالعسل

۷۱,۰۰۰ تومان ۶۷,۴۵۰ تومان
بسته بندی: شربت در بطری های۲۰۰ میلی لیتری به همراه جعبه، بروشور و پیمانه ی مدرج.   اجزاء فرآورده: دارچینCinnamomum

شربت فیژین

۴۱,۵۰۰ تومان ۳۹,۴۲۵ تومان
بسته بندی: امولسیون در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری به همراه جعبه، بروشور و پیمانه ی مدرج.     اجزاء

شربت سکنجبین عنصلی

۴۷,۰۰۰ تومان ۴۴,۶۵۰ تومان
بسته بندی: شربت در بطری های ۲۰۰ میلی لیتری به همراه جعبه، بروشور و پیمانه مدرج.     دسته دارویی: